BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

tip = koniuszek, czubek

The Tip of the Iceberg

Źródło: http://www.hometrainingllc.com/new-blog/the-tip-of-the-iceberg

koniuszek, czubek

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

That was only the tip of the iceberg. = To był tylko wierzchołek góry lodowej.