ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"głupek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "głupek" po polsku

głupek

obrazek do "arse" po polsku
rzeczownik
 1. fool **
  • głupek, dureń [policzalny]
   He just made a fool of himself. (On właśnie zrobił z siebie głupka.)
   Now I feel like a fool for acting that way. (Teraz czuję się jak idiota, że zachowywałem się w taki sposób.)
   That doctor's a fool, I tell you. (Mówię ci, ten doktor jest durniem.)
 2. sucker
  • naiwniak, frajer, głupek, głąb potocznie
   Shut up, you sucker! (Zamknij się, ty głupku!)
   You really sold it for 10 bucks? Sucker! (Naprawdę sprzedałeś to za 10 dolców? Frajer!)
 3. bum *
  • palant, głupek, obibok, wałkoń
   Ah, shut up and go to sleep, you little bum. (Przymknij się i idź spać, ty mały głupku.)
 4. jerk ** , także: jirt Scottish English
  • palant, idiota, głupek, dupek potocznie
   You are a jerk. (Jesteś palantem.)
   Can't those jerks fix nothing? (Czy ci palanci nie potrafią niczego naprawić?)
   They are a real bunch of jerks. (Oni są prawdziwą bandą palantów.)
 5. wally
 6. donkey *
  • osioł, głupek potocznie
   What does he think I am, a donkey? (Co on sobie myśli, że jestem osłem?)
   You can't even answer a simple question, you donkey! (Nie potrafisz nawet odpowiedzieć na jedno proste pytanie, ty ośle!)
 7. goose *
 8. creep **
 9. boob potocznie
  • głupek, prostak, idiota, melepeta
   This boob asks stupid questions. (Ten idiota zadaje głupie pytania.)
   Do you see that boob? He spilled my coffee. (Widzisz tamtego głupka? On wylał moją kawę.)
 10. drip ** , także: dreep dialekt
 11. loon   potocznie
 12. goon potocznie
 13. arse British English , ass American English **
  • głupek, idiota obraźliwie [policzalny]
   Why is this ass still working here? (Czemu ten idiota wciąż tu pracuje?)
   He quit his job. He's an arse. (On rzucił swoją pracę. On jest idiotą.)
   This arse won't do what we told him to do. (Ten głupek nie zrobi tego, co kazaliśmy mu zrobić.)
   zobacz także: fool
 14. dip **
  • głupek, ciemniak, prostak American English język mówiony
   His stupid jokes reveal what a dip he is. (Jego głupie żarty pokazują jakim jest prostakiem.)
   He won't understand it, he's a dip. (On tego nie zrozumie, to ciemniak.)
   Don't talk to this dip, it's a waste of your time. (Nie rozmawiaj z tym głupkiem, to strata twojego czasu.)
 15. booby
 16. loggerhead
 17. lug
 18. no-brainer American English potocznie
 19. prune , także: proyn dawne użycie   British English potocznie
 20. gump   dialekt
 21. dummy   American English potocznie
  Don't be a dummy and answer my question. (Nie bądź głupkiem i odpowiedz na moje pytanie.)
 22. charlie ***
  • głupek, pacan, tępak British English slang
   He's a charlie, he doesn't know the history of his own country. (On jest tępakiem, nie zna historii własnego kraju.)
   That charlie has just hit me in the head. (Ten głupek przed chwilą uderzył mnie w głowę.)
 23. chump
 24. muppet
 25. joey *
 26. schmuck , także: shmuck
 27. git
 28. goofball
 29. dolt  
 30. nitwit
  • przygłup, głupek potocznie
   With his stupid laughter, Jim is usually taken for a nitwit. (Z jego głupim śmiechem, Jim jest zazwyczaj brany za przygłupa.)
 31. weenie
 32. twit British English potocznie
 33. wiener American English , wienie American English potocznie , także: weiner   potocznie
 34. fon
 35. yo-yo , także: yoyo
 36. plank *
 37. bimbo
  • tępak, dureń, idiota, głupek slang
   I'm sick of this bimbo. (Mam dość tego tępaka.)
   Maybe Tom is a bimbo but he's our bimbo. (Może i Tom jest głupkiem, ale on jest naszym głupkiem.)
 38. foo
 39. Neanderthal , Neandertal , Neanderthalian   potocznie
 40. doofus , także: dufus
 41. potsie
 42. goobrain
 43. meathead
 44. clodpate , także: clodpole , także: clodpoll
 45. rummy
 46. staumrel
  • głupek (w szkockim ang.)
 47. zany
 48. berk British English slang , także: burk British English slang
 49. jive turkey
 50. geck
 51. nuthead potocznie
 52. clotpole potocznie
 53. stupid **
 54. addle-head
 55. dumdum , także: dumb-dumb
 56. banana-head   potocznie
 57. brack-brain
 58. helium head
idiom
 1. marble dome
 2. nothing upstairs

powered by  eTutor logo