"głupek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "głupek" po polsku

głupek

obrazek do "arse" po polsku
rzeczownik
 1. fool **
  • głupek, dureń [policzalny]
   He just made a fool of himself. (On właśnie zrobił z siebie głupka.)
   Now I feel like a fool for acting that way. (Teraz czuję się jak idiota, że zachowywałem się w taki sposób.)
   That doctor's a fool, I tell you. (Mówię ci, ten doktor jest durniem.)
 2. sucker
  • naiwniak, frajer, głupek, głąb potocznie
   Shut up, you sucker! (Zamknij się, ty głupku!)
   You really sold it for 10 bucks? Sucker! (Naprawdę sprzedałeś to za 10 dolców? Frajer!)
 3. bum *
  • palant, głupek, obibok, wałkoń
   Ah, shut up and go to sleep, you little bum. (Przymknij się i idź spać, ty mały głupku.)
 4. jerk ** , także: jirt ScoE
  • palant, idiota, głupek, dupek, buc potocznie
   You are a jerk. (Jesteś palantem.)
   Can't those jerks fix anything? (Czy ci palanci nie potrafią niczego naprawić?)
   They are a real bunch of jerks. (Oni są prawdziwą bandą palantów.)
 5. wally
  • bałwan, głupek, głupol, tuman  BrE potocznie
   You can't explain this concept to a wally like him. (Nie można wyjaśnić tego konceptu takiemu bałwanowi jak on.)
 6. donkey *
  • osioł, głupek potocznie
   What does he think I am, a donkey? (Co on sobie myśli, że jestem osłem?)
   You can't even answer a simple question, you donkey! (Nie potrafisz nawet odpowiedzieć na jedno proste pytanie, ty ośle!)
 7. goose *
 8. creep **
 9. boob potocznie
  • głupek, prostak, idiota, melepeta
   This boob asks stupid questions. (Ten idiota zadaje głupie pytania.)
   Do you see that boob? He spilled my coffee. (Widzisz tamtego głupka? On wylał moją kawę.)
 10. drip ** , także: dreep dialekt
 11. loon   potocznie
 12. goon potocznie
 13. arse BrE , ass AmE **
  • głupek, idiota obraźliwie [policzalny]
   Why is this ass still working here? (Czemu ten idiota wciąż tu pracuje?)
   He quit his job. He's an arse. (On rzucił swoją pracę. On jest idiotą.)
   This arse won't do what we told him to do. (Ten głupek nie zrobi tego, co kazaliśmy mu zrobić.)
   zobacz także: fool
 14. dip **
  • głupek, ciemniak, prostak  AmE język mówiony
   His stupid jokes reveal what a dip he is. (Jego głupie żarty pokazują jakim jest prostakiem.)
   He won't understand it, he's a dip. (On tego nie zrozumie, to ciemniak.)
   Don't talk to this dip, it's a waste of your time. (Nie rozmawiaj z tym głupkiem, to strata twojego czasu.)
 15. booby
 16. loggerhead
 17. lug
 18. prune , także: proyn dawne użycie    BrE potocznie
 19. gump   dialekt
 20. dummy    AmE potocznie
  Don't be a dummy and answer my question. (Nie bądź głupkiem i odpowiedz na moje pytanie.)
 21. charlie ***
  • głupek, pacan, tępak  BrE slang
   He's a charlie, he doesn't know the history of his own country. (On jest tępakiem, nie zna historii własnego kraju.)
   That charlie has just hit me in the head. (Ten głupek przed chwilą uderzył mnie w głowę.)
 22. chump
 23. muppet
 24. joey *
 25. schmuck , także: shmuck
 26. git
 27. goofball
 28. dolt  
 29. nitwit
  • przygłup, głupek potocznie
   With his stupid laughter, Jim is usually taken for a nitwit. (Z jego głupim śmiechem, Jim jest zazwyczaj brany za przygłupa.)
 30. weenie
 31. twit BrE potocznie
 32. wiener AmE , wienie AmE potocznie , także: weiner   potocznie
 33. fon
 34. yo-yo , także: yoyo
 35. plank *
  • głupek, baran, dureń  BrE slang
   I get you 80 grand a week, you plank. (Przynoszę ci 80 tysięcy tygodniowo, ty durniu.)
 36. bimbo
  • tępak, dureń, idiota, głupek slang
   I'm sick of this bimbo. (Mam dość tego tępaka.)
   Maybe Tom is a bimbo but he's our bimbo. (Może i Tom jest głupkiem, ale on jest naszym głupkiem.)
 37. foo
 38. Neanderthal , Neandertal , Neanderthalian   potocznie
 39. doofus , także: dufus
 40. potsie
 41. goobrain
 42. meathead
 43. clodpate , także: clodpole , także: clodpoll
 44. rummy
 45. zany
 46. berk BrE slang , także: burk BrE slang
 47. jive turkey
 48. geck
 49. nuthead potocznie
 50. clotpole potocznie
 51. stupid **
 52. nerk BrE potocznie
 53. addle-head
 54. dumdum , także: dumb-dumb
 55. banana-head   potocznie
 56. brack-brain
 57. helium head
 58. lardhead   potocznie
idiom
 1. marble dome
 2. nothing upstairs

"głupek" — Słownik kolokacji angielskich

dim bulb kolokacja
 1. dim przymiotnik + bulb rzeczownik = gamoń, głupek
  Luźna kolokacja

  This was too much even for the dim bulb who held Miles.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo