"ciemię" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ciemię" po polsku

ciemię

rzeczownik
  1. crown **
    • ciemię (czubek głowy)
      The victim was hit in the crown with a blunt object. (Ofiara została uderzona tępym przedmiotem w ciemię.)
      Babies have a very soft crown. (Dzieci mają bardzo miękkie ciemię.)
  2. sinciput  

Powiązane zwroty — "ciemię"

rzeczownik

powered by  eTutor logo