"wariat" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wariat" po polsku

wariat

obrazek do "psycho" po polsku
rzeczownik
 1. nut **
  • wariat, świr potocznie [policzalny]
   He's a nut, he should be treated. (To jest wariat, powinien się leczyć.)
   Stop acting strangely, they'll think you're a nut! (Przestań się dziwnie zachowywać, pomyślą, że jesteś świrem!)
 2. lunatic
  • obłąkaniec, szaleniec, wariat
   I was walking down the street, when this lunatic attacked me. (Szedłem ulicą, gdy ten szaleniec mnie zaatakował.)
  • wariat (osoba chora umysłowo) przestarzale
 3. madman
 4. psycho
 5. cuckoo , także: coo-coo
 6. joker
 7. crazy ***
  • szaleniec, wariat American English potocznie
   Don't talk to him, he's a crazy. (Nie rozmawiaj z nim, jest szaleńcem.)
   He talks to himself like a crazy. (On gada sam do siebie jak wariat.)
 8. crackpot
 9. basket case
 10. nutter
 11. madcap
 12. nutcase
 13. tripper
 14. crackbrain
 15. nuthead potocznie
 16. meshuggener American English potocznie , także: meshuggeneh potocznie
 17. nutball American English potocznie
 18. headcase
 19. nutjob , nut job
 20. head case
 21. mentalist
 22. bedlamite
 23. crazo
 24. whacko , także: wacko , wack , whackjob
 25. headfuck slang
 26. mindfuck

Powiązane zwroty — "wariat"

przymiotnik
prawdziwy (wyraża wzmocnienie, np. prawdziwy wariat) = right , także: r.
wariacki = foolhardy +3 znaczenia
inne
idiom
czasownik
rzeczownik
wariactwo = madness +1 znaczenie
inne
phrasal verb
przysłówek

"wariat" — Słownik kolokacji angielskich

basket case kolokacja
 1. basket rzeczownik + case rzeczownik = wariat, świr
  Bardzo silna kolokacja

  Oh God, even in her sleep she was a basket case.

  Podobne kolokacje:
nut case kolokacja
 1. nut rzeczownik + case rzeczownik = wariat, idiota
  Zwykła kolokacja

  Practically a nut case by the time he was sent down.

  Podobne kolokacje:
head case kolokacja
 1. head rzeczownik + case rzeczownik = wariat, osoba chora psychicznie
  Luźna kolokacja

  Too many injuries and head cases on that team.

  Podobne kolokacje:
nut job kolokacja
 1. nut rzeczownik + job rzeczownik = dziwak, wariat, szalony (osoba), świr
  Luźna kolokacja

  Pirate - 1 month 19 days ago This woman has been a complete nut job for years.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo