Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"do tworzenia rzeczowników" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "do tworzenia rzeczowników" po polsku

do tworzenia rzeczowników

suffiks
 1. -ana , -iana
  • do tworzenia rzeczowników (grupa dokumentów o czymś)
 2. -ance
  • do tworzenia rzeczowników (stan lub jakość bycia czymś)
 3. -ancy
  • do tworzenia rzeczowników (stan bycia czymś)
 4. -archy
  • do tworzenia rzeczowników (używane do mówienia o rodzaju rządu)
 5. -ard
  • do tworzenia rzeczowników (ktoś, kto jest zawsze w jakimś stanie)
 6. -arian
  • do tworzenia rzeczowników (ktoś, kto coś robi lub wierzy w jakąś rzecz)
 7. -athon , także: -a-thon
  • do tworzenia rzeczowników (wydarzenie, na którym czynność trwa przez długi czas)
 8. -ation
  • do tworzenia rzeczowników (akt, stan lub rezultat robienia czegoś)
 9. -ator
  • do tworzenia rzeczowników (ktoś lub coś, co coś robi)
 10. -cide , -icide
  • do tworzenia rzeczowników (ktoś lub coś, co zabija lub akt zabijania)
 11. -craft
  • do tworzenia rzeczowników (pojazd określonego rodzaju)
  • do tworzenia rzeczowników (umiejętność określonego rodzaju)
 12. -cy
  • do tworzenia rzeczowników (stan bycia czymś)
  • do tworzenia rzeczowników (określona ranga lub pozycja)
 13. -dom
  • do tworzenia rzeczowników (stan bycia czymś)
  • do tworzenia rzeczowników (obszar rządzony w określony sposób)
 14. -ee
  • do tworzenia rzeczowników (ktoś, kto jest traktowany w określony sposób, np. payee)
  • do tworzenia rzeczowników (ktoś, kto jest w określonym stanie lub robi coś, np. refugee)
 15. -eer
  • do tworzenia rzeczowników (ktoś, kto robi lub tworzy określoną rzecz)
 16. -ence , -ance
  • do tworzenia rzeczowników (stan lub jakość bycia czymś)
 17. -ese
  • do tworzenia rzeczowników (ludzie lub rzeczy z określonego kraju lub miejsca)
 18. -ess
  • do tworzenia rzeczowników (do tworzenia rodzajów żeńskich zawodów)
 19. -ette
  • do tworzenia rzeczowników (mała rzecz określonego rodzaju)
 20. -graphy
  • do tworzenia rzeczowników (sposób tworzenia obrazów)
 21. -head
  • do tworzenia rzeczowników (czubek czegoś)
 22. -hood
  • do tworzenia rzeczowników (okres czasu, stan osiągany w jakimś czasie)
 23. -ician
  • do tworzenia rzeczowników (wykwalifikowany robotnik zajmujący się określoną czynnością)
 24. -ics
  • do tworzenia rzeczowników (naukowe studium czegoś)
 25. -ish
  • do tworzenia rzeczowników (ludzie lub język danego kraju)
 26. -ism
  • do tworzenia rzeczowników (polityczna lub religijna wiara w coś)
 27. -ist
  • do tworzenia rzeczowników (ktoś, kto wierzy w jakąś religię lub zestaw zasad)
 28. -ite
  • do tworzenia rzeczowników (ktoś, kto popiera lub podąża za określoną ideą)
 29. -itis
  • do tworzenia rzeczowników (choroba dotykająca określoną część ciała)
 30. -ity , -ty
  • do tworzenia rzeczowników (stan posiadania określonej cechy)
 31. -let
  • do tworzenia rzeczowników (mały egzemplarz czegoś)
 32. -ling
  • do tworzenia rzeczowników (mały, młody lub mniej ważny rodzaj czegoś)
 33. -logist , -ologist
  • do tworzenia rzeczowników (osoba studiująca określony kierunek lub mająca o nim wiedzę)
 34. -logy , -ology
  • do tworzenia rzeczowników (studium czegoś)
 35. -manship
  • do tworzenia rzeczowników (określona umiejętność lub sztuka)
 36. -meter , -metre BrE
  • do tworzenia rzeczowników (intrument do mierzenia czegoś)
 37. -nik
  • do tworzenia rzeczowników (ktoś, kto jest powiązany z określonymi czynnościami lub wierzeniami)
 38. -ocracy , -cracy
  • do tworzenia rzeczowników (władza określonej grupy)
 39. -ocrat , -crat
  • do tworzenia rzeczowników (ktoś, kto wierzy w określoną zasadę rządzenia)
 40. -or
  • do tworzenia rzeczowników (ktoś, kto coś robi)
 41. -ory
  • do tworzenia rzeczowników (miejsce lub rzecz używana do robienia czegoś)
 42. -osis
  • do tworzenia rzeczowników (stan chorobowy)
 43. -phil , -phile
  • do tworzenia rzeczowników (ktoś, kto coś lubi)
 44. -phobe
  • do tworzenia rzeczowników (ktoś, kto nienawidzi czegoś)
 45. -phone
  • do tworzenia rzeczowników (instrument lub urządzenie brzmiące)
 46. -rage
  • do tworzenia rzeczowników (sytuacja kiedy ktoś wścieka się w jakiejś sytuacji)
 47. -seater
  • do tworzenia rzeczowników (pojazd na określoną liczbę pasażerów)
 48. -ship
  • do tworzenia rzeczowników (określona pozycja lub praca)
 49. -smith
  • do tworzenia rzeczowników (twórca czegoś)
 50. -speak
  • do tworzenia rzeczowników (specjalny język, mowa używana w określonej branży)
 51. -taker
  • do tworzenia rzeczowników (osoba biorąca lub zbierająca coś)
 52. -ion , -tion
  • do tworzenia rzeczowników (działanie, stan lub rezultat czegoś)
 53. -ure
  • do tworzenia rzeczowników (to, co coś robi)
 54. -logue BrE , -log AmE
  • do tworzenia rzeczowników (coś, co jest pisane lub mówione)
 55. -an , -ean , -ian
  • do tworzenia rzeczowników (ktoś wyszkolony w studiowaniu określonego zagadnienia)
 56. -ar
  • do tworzenia rzeczowników (ktoś, kto coś robi)

powered by  eTutor logo