"końcówka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "końcówka" po polsku

końcówka

Pencil Stock Photo
rzeczownik
 1. end *****
  • koniec, końcówka [tylko liczba pojedyncza]
   The knife had a very sharp end. (Nóż miał bardzo ostrą końcówkę.)
   The end of your tongue is white, you should see a doctor. (Końcówka twojego języka jest biała, powinieneś pójść do lekarza.)
   We had a beer at the end of the match. (Na końcówce meczu piliśmy piwo.)
  • resztka, końcówka (np. papierosa)  BrE
   She ate the end of the bread. (Ona zjadła resztkę chleba.)
   He doesn't smoke the ends of the cigarettes. (On nie pali końcówek papierosów.)
   He dropped the end of the cigarette on the carpet. (On upuścił resztkę papierosa na dywan.)
 2. remainder *
  • reszta (czegoś), pozostali (np. ludzie), końcówka (np. książki), pozostałość (długu)
   He should have killed you with the remainder of family. (Powinien cię zabić z resztą rodziny.)
   I would like to use the remainder of my speaking time to address Italy. (Resztę czasu, jaka mi pozostała na wypowiedź, chciałabym wykorzystać na powiedzenie czegoś Włochom.)
   We'll stay here for the remainder of the day. (Zostaniemy tutaj przez pozostałą część dnia.)
 3. stump *
  • głąb (np. kapusty), końcówka (np. ołówka), ogarek (świecy)
   He removed all the lettuce leaves, and threw the stump away. (On usunął wszystkie liście sałaty, a głąb wyrzucił.)
   link synonim: stub
 4. ending *
  • końcówka (np. w odmianie czasowników) [policzalny]
   In English, verbs in third person singular have an "-s" ending. (W języku angielskim czasowniki w trzeciej osobie liczby pojedynczej mają końcówkę "-s.")
 5. terminal *
 6. attachment *
 7. stub
  • końcówka (np. ołówka), ogarek (świecy)
   link synonim: stump
 8. endgame
  • końcówka (np. partii, rozgrywki)
 9. termination
 10. finis  
 11. tailpiece
  • końcówka (np. w utworze pisanym)  BrE
 12. tag end    AmE
 13. end knob
idiom
 1. the tail end of something

Powiązane zwroty — "końcówka"

czasownik
phrasal verb
inne
rzeczownik
przymiotnik
końcowy = final +5 znaczeń
inne

"końcówka" — Słownik kolokacji angielskich

tag end kolokacja
 1. tag rzeczownik + end rzeczownik = końcówka
  Luźna kolokacja

  The tag end of summer, in the very heart of the night.

  Podobne kolokacje: