"koniec" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "koniec" po polsku

koniec

rzeczownik
 1. end *****
  • koniec (np. jakiegoś wydarzenia, spotkania, opowieści) [tylko liczba pojedyncza]
   This meeting has come to an end. (To spotkanie dobiegło końca.)
   This is the end of the film. (To jest koniec filmu.)
   And that's the end of the story. (I to już koniec tej historii.)
   It's not the end of the world. (To nie koniec świata.)
   przeciwieństwo: start
  • koniec, końcówka [tylko liczba pojedyncza]
   The knife had a very sharp end. (Nóż miał bardzo ostrą końcówkę.)
   The end of your tongue is white, you should see a doctor. (Końcówka twojego języka jest biała, powinieneś pójść do lekarza.)
   We had a beer at the end of the match. (Na końcówce meczu piliśmy piwo.)
  • koniec (skali, spektrum) [policzalny]
   Her wrath is reaching the end of the scale. (Jej wściekłość sięga końca skali.)
  • koniec (druga strona połączenia telefonicznego) [policzalny]
   What did the person at the other end of the line say? (Co powiedziała osoba po drugiej stronie?)
 2. finish ****
  • finisz, koniec [policzalny]
   We need to fight to the finish. (Musimy walczyć do końca.)
   I worked on this project from start to finish. (Pracowałem nad tym projektem od początku do końca.)
 3. term , *****
  • kres, koniec [tylko liczba pojedyncza]
   The term of this year is in sight. (Koniec tego roku jest tuż tuż.)
   I was waiting for the term of the school year. (Czekałem na koniec roku szkolnego.)
 4. close , *****
 5. upshot
  • koniec, rezultat, wynik, skutek
   The upshot is that we're moving abroad. (Rezultat jest taki, że przeprowadzamy się za granicę.)
   The upshot of all this is increasing the prices. (Skutkiem tego wszystkiego jest podwyższenie cen.)
 6. expiration
 7. bottom ****
 8. extremity
 9. tail end , tail-end
 10. curtains *
 11. back-end
 12. quietus
idiom
 1. the end of the road , the end of the line
wykrzyknik
 1. napoo BrE potocznie
rzeczownik
 1. the death of something  
  They were experiencing the death of Marxism. (Oni doświadczali końca marksizmu.)
  They've noticed some signals of the death of an era. (Oni zauważyli pewne sygnały końca ery.)
 2. neb
 3. end of something  
  It's not the end of the world. (To nie jest koniec świata.)
  The day that baby was born was the end of my youth. (Dzień, w którym urodziło się tamto dziecko, był końcem mojej młodości.)
idiom
 1. the final curtain  

Powiązane zwroty — "koniec"

przysłówek
na koniec = finally +3 znaczenia
koniec końców = eventually +1 znaczenie
inne
czasownik
phrasal verb
przymiotnik
drugi (np. koniec ulicy) = farther
końcowy = final +5 znaczeń
definitywny (np. koniec) = definitive
skończony = complete +2 znaczenia
inne
rzeczownik
koniec meczu BrE = full time +1 znaczenie
bis (dodatkowy utwór grany na koniec koncertu) = encore
końcówka = remainder +5 znaczeń
przyczep (koniec mięśnia przytwierdzony do kości) = origin
wykrzyknik

"koniec" — Słownik kolokacji angielskich

tail end kolokacja
 1. tail rzeczownik + end rzeczownik = ogon, koniec, niedobitki, resztki
  Bardzo silna kolokacja

  The only open space was back at the tail end of the Company.

  Podobne kolokacje: