"term" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "term" po angielsku

term , *****

rzeczownik
 1. termin, określenie, pojęcie [policzalny]
  You have to learn some technical terms. (Musisz nauczyć się terminów technicznych.)
  These terms are rarely used. (Te określenia są rzadko używane.)
 2. warunek [policzalny]
  I'd like to talk to these people in their own terms. (Chciałem porozmawiać z tymi ludźmi na ich warunkach.)
  They agreed to our terms. (Oni zgodzili się na nasze warunki.)
 3. kadencja, okres [policzalny]
  The president was elected for a term of five years. (Prezydent został wybrany na pięcioletnią kadencję.)
  His term is on the home stretch. (Jego kadencja zbliża się ku końcowi.)
  link synonim: tenure
  zobacz także: period
 4. kres, koniec [tylko liczba pojedyncza]
  The term of this year is in sight. (Koniec tego roku jest tuż tuż.)
  I was waiting for the term of the school year. (Czekałem na koniec roku szkolnego.)
 5. termin (logiczny) [policzalny lub niepoliczalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. nazywać, określać [przechodni]
  I don't know how to term this phenomenon. (Nie wiem jak nazwać to zjawisko.)
  We have to term this behaviour. (Musimy określić to zachowanie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. semestr [policzalny]
  When does the summer term finish? (Kiedy kończy się semestr letni?)
  She gave up her English lessons after the first semester. (Ona przestała brać lekcje angielskiego po pierwszym semestrze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. trymestr (jedna z trzech części roku akademickiego)
  The school year is divided into trimesters. (Rok szkolny jest podzielony na trymestry.)
  How many exams do you have in the end of this trimester? (Ile masz egzaminów na końcu tego trymestru?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "term"

przymiotnik
rzeczownik
kolokacje

"term" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "term" po polsku

powered by  eTutor logo