Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"umowa długoterminowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "umowa długoterminowa" po polsku

"umowa długoterminowa" — Słownik kolokacji angielskich

long-term contract kolokacja
  1. long-term przymiotnik + contract rzeczownik = umowa długoterminowa
    Bardzo silna kolokacja

    He came to us and asked for a long-term contract.