"one-year contract" — Słownik kolokacji angielskich

one-year contract kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): roczna umowa
  1. one-year przymiotnik + contract rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Young left the A's after the 2010 season, following an offer of a one-year contract.