"three-year contract" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzyletnia umowa
  1. three-year przymiotnik + contract rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His new three-year contract calls for a total of $5.4 million.

podobne do "three-year contract" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "three-year contract" po angielsku

przymiotnik
rzeczownik