PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"kadencja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kadencja" po polsku

kadencja

rzeczownik
 1. term , *****
  • kadencja, okres [policzalny]
   The president was elected for a term of five years. (Prezydent został wybrany na pięcioletnią kadencję.)
   His term is on the home stretch. (Jego kadencja zbliża się ku końcowi.)
   link synonim: tenure
   zobacz także: period
 2. stint *
  • służba (w wojsku), kadencja (na urzędzie)
   He did a stint in the army. (On odbył służbę w wojsku.)
 3. tenure **
 4. term limit    AmE
  He has introduced many improvements to the city during his term limit. (On wprowadził wiele modyfikacji w życie miasta w czasie swojej kadencji.)
 5. cadence
  • kadencja (w muzyce)
 6. close , ****   [policzalny]
 7. term of office
  • kadencja (np. prezesa, prezydenta)
   When does his term of office start? (Kiedy rozpoczyna się jego kadencja?)
 8. term in office  
 9. period of office  
 10. cadency
  • kadencja (w muzyce)

"kadencja" — Słownik kolokacji angielskich

term limit kolokacja
 1. term rzeczownik + limit rzeczownik = kadencja
  Bardzo silna kolokacja

  We can have strong term limits and use common sense.

  Podobne kolokacje:
term of office kolokacja
 1. office rzeczownik + term rzeczownik = kadencja (np. prezesa, prezydenta)
  Zwykła kolokacja

  At the time, the term of office was limited to one year.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo