"ukoronować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ukoronować" po polsku

ukoronować

czasownik
 1. crown **
  • koronować, ukoronować (np. królową)
   He was crowned king two years ago. (On zostal ukoronowany dwa lata temu.)
   They crowned a new queen. (Oni ukoronowali nową królową.)
phrasal verb
 1. end off

Powiązane zwroty — "ukoronować"

rzeczownik
korona = crown +9 znaczeń
koronacja = coronation +1 znaczenie
ukoronowanie = consummation +2 znaczenia

"ukoronować" — Słownik kolokacji angielskich

end off kolokacja
 1. end czasownik + off przyimek = zakończyć, ukoronować
  Luźna kolokacja

  The rope ended eight feet off the ground, easily within Kelemvor's reach.

  Podobne kolokacje: