BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"niewyczerpany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niewyczerpany" po polsku

niewyczerpany

przymiotnik
 1. endless **
  • niewyczerpany, niezliczony, nieograniczony (np. cierpliwość, zasoby)
   Hurry up! We don't have an endless amount of time. (Pospiesz się! Nie mamy nieskończonej ilości czasu.)
   A teacher has to have endless patience. (Nauczyciel musi mieć nieograniczoną cierpliwość.)
   Your patience is endless, how do you do that? (Twoja cierpliwość jest niewyczerpana, jak ty to robisz?)
 2. bottomless
 3. inexhaustible
  • niewyczerpany (np. zasoby, cierpliwość)
 4. unfailing
 5. exhaustless
  • niewyczerpany (np. zasoby, cierpliwość)
 6. unwearying  
czasownik
 1. exhaust **
 2. deplete
 3. drain **
phrasal verb
 1. wear out
phrasal verb
 1. wear somebody out
phrasal verb
 1. run out of something
czasownik
 1. run down *
  • wyładować się, wyczerpać się (o baterii, akumulatorze)
   These batteries can be recharged when they run down. (Te baterie mogą być ponownie naładowane, kiedy się wyczerpią.)
phrasal verb
 1. dry up
  • wyczerpać się, wyczerpywać się (np. zapasy)
   The army's bread supply has dried up in a week. (Zapasy chleba wojska wyczerpały się w tydzień.)
   Our winter supplies dried up. (Nasze zimowe zapasy się wyczerpały.)
 2. give out *
  • wyczerpać się (np. oszczędności, zapasy), zużyć
   My savings have given out in less than a year! (Moje oszczędności wyczerpały się w mniej niż rok!)
idiom
 1. go flat
phrasal verb
 1. run out **
 2. run down *  
  The provision ran down in two days and we had to starve. (Zapasy wyczerpały się w dwa dni i musieliśmy głodować.)
 3. peter out
czasownik
 1. be at an end

Powiązane zwroty — "niewyczerpany"

czasownik
czerpać = derive +2 znaczenia
phrasal verb
przymiotnik
wyczerpany = exhausted +24 znaczenia
inne
wyczerpany = done up +3 znaczenia
idiom
rzeczownik
Zobacz także: wyczerpanie się

powered by  eTutor logo