PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"wyczerpać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyczerpać się" po polsku

wyczerpać się

czasownik
 1. run down *
  • wyładować się, wyczerpać się (o baterii, akumulatorze)
   These batteries can be recharged when they run down. (Te baterie mogą być ponownie naładowane, kiedy się wyczerpią.)
phrasal verb
 1. dry up
  • wyczerpać się, wyczerpywać się (np. zapasy)
   The army's bread supply has dried up in a week. (Zapasy chleba wojska wyczerpały się w tydzień.)
   Our winter supplies dried up. (Nasze zimowe zapasy się wyczerpały.)
 2. give out *
  • wyczerpać się (np. oszczędności, zapasy), zużyć
   My savings have given out in less than a year! (Moje oszczędności wyczerpały się w mniej niż rok!)
idiom
 1. go flat
czasownik
 1. exhaust **
 2. deplete
 3. drain **
phrasal verb
 1. wear out
phrasal verb
 1. wear somebody out
phrasal verb
 1. run out of something
phrasal verb
 1. run out **
 2. run down *  
  The provision ran down in two days and we had to starve. (Zapasy wyczerpały się w dwa dni i musieliśmy głodować.)
 3. peter out
 4. run low on something
czasownik
 1. be at an end

Powiązane zwroty — "wyczerpać się"

czasownik
czerpać = derive +3 znaczenia
phrasal verb
przymiotnik
wyczerpany = all in , all-in BrE +24 znaczenia
inne
wyczerpany = done up +3 znaczenia
idiom
rzeczownik
wyczerpanie = exhaustion +9 znaczeń
Zobacz także: wyczerpanie się