PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"wyczerpany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyczerpany" po polsku

wyczerpany

5 Signs You're Exhausted obrazek do "worn out" po polsku
przymiotnik
 1. all in ** , all-in BrE
  • wyczerpany, zmęczony
   I'm all in, I need to go to sleep. (Jestem wyczerpany, muszę iść spać.)
   He was all in and fell asleep in a minute. (On był zmęczony i zasnął w minutę.)
 2. exhausted *
  • wyczerpany, wykończony
   I'm absolutely exhausted. (Jestem zupełnie wykończony.)
   He slept for only two hours and awoke exhausted. (On spał tylko przez dwie godziny i obudził się wykończony.)
   You're exhausted and you'll need your sleep. (Jesteś wykończony i potrzeba ci snu.)
   link synonim: worn out
  • wyczerpany, wyjałowiony
   This natural gas mine is exhausted. (Ta kopalnia gazu ziemnego jest wyczerpana.)
 3. up *****
 4. spent
 5. jaded
 6. dead ****
  • zmęczony, wyczerpany język mówiony
   I've been running for two hours, I'm dead. (Biegałem przez dwie godziny, jestem wyczerpany.)
   After 8 hours at work, I'm completely dead. (Po 8 godzinach w pracy, jestem całkowicie wyczerpany.)
   If you're dead, I can finish your work. (Jeżeli jesteś zmęczony, mogę skończyć twoją pracę.)
 7. run-down
  • wyczerpany, zmęczony
   She was so run-down she fell asleep reading. (Ona była tak wyczerpana, że zasnęła czytając.)
   I'm run-down, I'm going to bed. (Jestem zmęczony, idę do łóżka.)
   link synonim: worn out
 8. burned-out
 9. shattered
 10. frazzled
 11. burnt-out
 12. worn out , worn-out
  • wyczerpany, wykończony
   exhausted
   I've been running for one hour and now I'm completely worn out. (Biegałem przez godzinę i teraz jestem kompletnie wyczerpany.)
   You look worn out. Get some rest. (Wyglądasz na wykończonego. Odpocznij trochę.)
   After the train journey to Warsaw and back I was completely worn out. (Po podróży pociągiem do Warszawy i z powrotem byłem kompletnie wykończony.)
   link synonimy: exhausted, run-down
 13. all-in
 14. rowed out  
 15. depolated , także: deplated
 16. beat ****
  • wyczerpany, wykończony, padnięty potocznie
   I'm beat, so I'll take a shower and go to bed. (Jestem wykończony, więc wezmę prysznic i pójdę spać.)
   I worked 12 hours today, I'm beat. (Pracowałem dzisiaj 12 godzin, jestem wyczerpany.)
 17. zapped
 18. dud
 19. roached
 20. jiggered
 21. fagged BrE przestarzale , fagged out BrE przestarzale
 22. fordone
 23. zonked , zonked out
 24. puggled
 25. maxed out    AmE slang
 1. done up   potocznie
 2. dragged out
 3. out of print
  • wyczerpany (nakład)
 4. flat on one's ass
idiom
 1. stoked out
czasownik
 1. exhaust **
 2. deplete
 3. drain **
phrasal verb
 1. wear out
phrasal verb
 1. wear somebody out
phrasal verb
 1. run out of something
czasownik
 1. run down *
  • wyładować się, wyczerpać się (o baterii, akumulatorze)
   These batteries can be recharged when they run down. (Te baterie mogą być ponownie naładowane, kiedy się wyczerpią.)
phrasal verb
 1. dry up
  • wyczerpać się, wyczerpywać się (np. zapasy)
   The army's bread supply has dried up in a week. (Zapasy chleba wojska wyczerpały się w tydzień.)
   Our winter supplies dried up. (Nasze zimowe zapasy się wyczerpały.)
 2. give out *
  • wyczerpać się (np. oszczędności, zapasy), zużyć
   My savings have given out in less than a year! (Moje oszczędności wyczerpały się w mniej niż rok!)
idiom
 1. go flat
phrasal verb
 1. run out **
 2. run down *  
  The provision ran down in two days and we had to starve. (Zapasy wyczerpały się w dwa dni i musieliśmy głodować.)
 3. peter out
 4. run low on something
czasownik
 1. be at an end

Powiązane zwroty — "wyczerpany"

czasownik
czerpać = derive +3 znaczenia
phrasal verb
rzeczownik
przymiotnik
idiom

"wyczerpany" — Słownik kolokacji angielskich

out of print kolokacja
 1. out przyimek + print rzeczownik = wyczerpany (nakład)
  Zwykła kolokacja

  The book was out of print for a while, but is now available again.

  Podobne kolokacje: