BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wyczerpać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyczerpać" po polsku

wyczerpać

phrasal verb
 1. give out *
 2. max out  
czasownik
 1. overtax
 2. overtoil
 1. run short
phrasal verb
 1. wear somebody out
phrasal verb
 1. run out of something
czasownik
 1. exhaust **
 2. deplete
 3. drain **
phrasal verb
 1. wear out
czasownik
 1. run down *
  • wyładować się, wyczerpać się (o baterii, akumulatorze)
   These batteries can be recharged when they run down. (Te baterie mogą być ponownie naładowane, kiedy się wyczerpią.)
phrasal verb
 1. dry up
  • wyczerpać się, wyczerpywać się (np. zapasy)
   The army's bread supply has dried up in a week. (Zapasy chleba wojska wyczerpały się w tydzień.)
   Our winter supplies dried up. (Nasze zimowe zapasy się wyczerpały.)
 2. give out *
  • wyczerpać się (np. oszczędności, zapasy), zużyć
   My savings have given out in less than a year! (Moje oszczędności wyczerpały się w mniej niż rok!)
idiom
 1. go flat
phrasal verb
 1. run out **
 2. run down *  
  The provision ran down in two days and we had to starve. (Zapasy wyczerpały się w dwa dni i musieliśmy głodować.)
 3. peter out
 4. run low on something
czasownik
 1. be at an end

"wyczerpać" — Słownik kolokacji angielskich

run short kolokacja
 1. run czasownik + short przymiotnik = kończyć się, wyczerpać, wyczerpywać się
  Silna kolokacja

  After several days, he began to run short on ideas.

powered by  eTutor logo