"opróżniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opróżniać" po polsku

opróżniać

Senior Man Empty Out The Dishwasher Stock Photo, Picture And ...
czasownik
 1. clear *****
  • czyścić, oczyszczać, sprzątać, opróżniać [TRANSITIVE]
   I need to clear my mind. (Muszę oczyścić swój umysł.)
   Clear his cage, now! (Wyczyść jego klatkę, teraz!)
   I cleared the boxes from the attic. (Opróżniłam pudełka ze strychu.)
 2. empty *** , empty out
  • opróżniać (np. zmywarkę do naczyń) [TRANSITIVE]
   Empty the dishwasher and clean the kitchen. (Opróżnij zmywarkę i posprzątaj w kuchni.)
   Empty these drawers, I will need them for my documents. (Opróżnij te szuflady, będę je potrzebować na moje dokumenty.)
 3. exhaust **
  • wyczerpywać (np. zapasy, temat), zużywać, opróżniać (zapasy), wypróżniać [TRANSITIVE]
   We exhausted the topic and had nothing to talk about. (Wyczerpaliśmy temat i nie mieliśmy o czym rozmawiać.)
   We've already exhausted our supply of food. (Opróżniliśmy już nasz zapas jedzenia.)
 4. evacuate *
 5. drain **
  • opróżniać, osuszać (np. butelkę z napojem, kieliszek) [TRANSITIVE]
   I've drained the whole bottle of wine myself. (Osuszyłem sam całą butelkę wina.)
   He drained the glass before he told us what happened. (Opróżnił kieliszek zanim powiedział nam co się stało.)
   He was so thirsty he drained a whole bottle of water immediately. (On był tak spragniony, że natychmiastowo opróżnił całą butelkę wody.)
 6. void *   technical
phrasal verb
 1. turn something out

Powiązane zwroty — "opróżniać"

rzeczownik
próżnia = vacuum +4 znaczenia
przymiotnik
czasownik
inne
Zobacz także: opróżnianie

"opróżniać" — Słownik kolokacji angielskich

empty out kolokacja
 1. empty czasownik + out particle = opróżniać (np. zmywarkę do naczyń)
  Bardzo silna kolokacja

  So small a thing to empty out a man's life.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo