ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"anulować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "anulować" po polsku

anulować

obrazek do "cancel" po polsku
czasownik
 1. cancel **
  • anulować, odwołać (wycieczkę, rezerwację) [przechodni/nieprzechodni]
   I'm very sorry, but I have to cancel our meeting. (Jest mi bardzo przykro, ale muszę odwołać nasze spotkanie.)
   The weather was horrible, so we cancelled the trip and stayed at home. (Pogoda była okropna, więc odwołaliśmy wycieczkę i zostaliśmy w domu.)
   The concert was cancelled. (Koncert został odwołany.)
  • anulować (np. zmianę ustawień w programie komputerowym) [przechodni/nieprzechodni]
   He clicked the "Cancel" button. (On kliknął przycisk "Anuluj".)
   She cancelled the installation of an antivirus software. (Ona anulowała instalację oprogramowania antywirusowego.)
 2. undo *
 3. revoke
 4. vacate
 5. overrule
 6. rescind
 7. nullify
 8. abort
 9. annul
 10. disaffirm
 11. decondition
 12. redline
 1. render void  

powered by  eTutor logo