Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"zużywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zużywać" po polsku

zużywać

czasownik
 1. use *****   [przechodni]
  Don't use all the butter! (Nie zużyj całego masła!)
  You used too much water last month. (W zeszłym miesiącu zużyliście za dużo wody.)
 2. spend *****
  • zużywać, wydatkować (np. energię) [przechodni]
   Stop spending your energy on toxic people. (Przestań wydatkować swoją energię na toksycznych ludzi.)
   I will not spend my energy on arguing with you. (Nie będę wydatkować swojej energii na sprzeczanie się z tobą.)
   She spends a lot of energy on her children. (Ona wydatkuje sporo energii na swoje dzieci.)
 3. eat *****
  • zużywać (duże ilości czegoś) [przechodni]
   These smartphone applications eat a lot of battery power. (Te aplikacje na telefon zużywają dużo baterii.)
   Air conditioning eats a lot of power. (Klimatyzacja zużywa dużo prądu.)
   I like to sing - eat your heart out Madonna. (Lubię śpiewać - biję na głowę nawet Madonnę.)
 4. consume **
 5. exhaust **
 6. expend
  • zużywać, poświęcać (czas, energię, pieniądze) oficjalnie
   I did not expend all these resources only to see my profits shrink. (Nie zużyłem tych wszystkich surowców po to, żeby teraz moje zyski malały.)
   I expended a lot of my time to reach this conclusion. (Poświęciłem sporo mojego czasu, aby dojść do tego wniosku.)
   She expended all her energy today, and now she just wants to sleep. (Ona zużyła dzisiaj całą swoją energię i teraz chce już tylko iść spać.)
 7. devour *
  • zużywać, pochłaniać, eksploatować
   We are rapidly devouring the natural resources of the planet. (W szybkim tempie zużywamy zasoby naturalne naszej planety.)
 8. outwear  
phrasal verb
 1. use something up *  
  He used my shampoo up. (On zużył mój szampon.)
  This app is using all the battery up. (Ta aplikacja zużywa całą baterię.)
phrasal verb
 1. give out *
  • wyczerpać się (np. oszczędności, zapasy), zużyć
   My savings have given out in less than a year! (Moje oszczędności wyczerpały się w mniej niż rok!)
czasownik
 1. overwear
phrasal verb
 1. wear out
idiom
 1. wear thin  
czasownik
 1. be getting old