PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"używać sobie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "używać sobie" po polsku

używać sobie

idiom
 1. play the field  
czasownik
 1. use *****
  • używać [TRANSITIVE]
   I've never used this program before. (Nigdy wcześniej nie używałem tego programu.)
  • używać (w mowie lub w piśmie) [TRANSITIVE]
   We don't use that word anymore. (Nie używa się już tego słowa.)
   He's using that word too often. (On używa tego słowa zbyt często.)
  • używać, wykorzystywać (np. przewagę) [TRANSITIVE]
   Use your strength to win this duel! (Wykorzystaj swoją siłę, aby wygrać ten pojedynek!)
   He always uses his intelligence. (On zawsze wykorzystuje swoją inteligencję.)
 2. apply ****
  • stosować, zastosować, używać [TRANSITIVE]
   We can apply this solution in different situations. (Możemy zastosować to rozwiązanie w różnych sytuacjach.)
   We won't really be able to apply it until it's completed. (Dopóki nie będzie kompletna, nie możemy jej zastosować.)
   It is therefore unacceptable to want to apply them in private companies. (Nie można zatem akceptować zamiaru stosowania ich w prywatnych przedsiębiorstwach.)
 3. exert *
 4. touch ****   [TRANSITIVE]
  Do not touch my computer. (Nie używaj mojego komputera.)
  He touched my toothbrush! (On użył mojej szczoteczki!)
 5. occupy **
  • zajmować, używać (np. pokój, siedzenie, łóżko) [TRANSITIVE]
   Stop occupying the armchair and let this old lady sit. (Przestań zajmować fotel i pozwól usiąść tej starszej pani.)
   I occupy a small room on the second floor. (Zajmuję mały pokój na drugim piętrze.)
 6. operationalize American English , operationalise British English
czasownik
 1. put to use

powered by  eTutor logo