"eating" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "eating" po angielsku

eating **

rzeczownik
 1. smak
  This is a dish of a very peculiar eating. (To potrawa o bardzo wyjątkowym smaku.)
  The eating of this soup is very interesting and unusual. (Smak tej zupy jest bardzo ciekawy i niezwykły.)
 2. jedzenie (zjadanie czegoś)
  Avoid lying down for two hours after eating. (Unikaj kładzenia się przez dwie godziny po jedzeniu.)
  Eating sweets before the dinner wasn't a good idea. (Jedzenie słodyczy przed obiadem nie było dobrym pomysłem.)
 3. jedzenie (spożywanie posiłku)
  He always drinks a glass of water after eating dinner. (On zawsze pije szklankę wody po zjedzeniu obiadu.)
  Wash your hands before eating! (Umyjcie swoje ręce przed jedzeniem!)
  Eating breakfast every day is very important. (Jedzenie śniadania każdego dnia jest bardzo ważne.)
 4. zużywanie (dużych ilości czegoś)
  Eating a lot of power is a huge flaw of this computer. (Zużywanie dużej ilości prądu jest dużą wadą tego computera.)
 5. wylizanie, obciąganie (uprawianie seksu oralnego) American English slang

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

10 Places Where Kids Eat Free or Cheap for Back to School
czasownik
Formy nieregularne: past tense  ate, past participle  eaten
 1. jeść (zjadać coś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He's eating an apple. (On je jabłko.)
  The kids ate all the cookies. (Dzieci zjadły wszystkie ciasteczka.)
 2. jeść (spożywać posiłek) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  What time would you like to eat dinner? (O której godzinie chciałbyś zjeść obiad?)
  I always eat breakfast at seven o'clock. (Zawsze jem śniadanie o godzinie siódmej.)
  What would you like to eat? (Co chciałbyś do jedzenia?)
 3. zużywać (duże ilości czegoś) [TRANSITIVE]
  These smartphone applications eat a lot of battery power. (Te aplikacje na telefon zużywają dużo baterii.)
  Air conditioning eats a lot of power. (Klimatyzacja zużywa dużo prądu.)
  I like to sing - eat your heart out Madonna. (Lubię śpiewać - biję na głowę nawet Madonnę.)
 4. wylizać, obciągać (uprawiać seks oralny) American English slang [TRANSITIVE]
 5. gnębić kogoś, martwić kogoś, gryźć kogoś (kiedy ma zmartwienie) informal
  Don't let your problems eat you. (Nie pozwól, żeby twoje problemy cię gnębiły.)
  Lack of money ate her everyday. (Brak pieniędzy gnębił ją każdego dnia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "eating"

phrasal verb
inne
rzeczownik
czasownik
eat at something = jeść gdzieś (np. jakiejś restauracji)
inne
przysłówek
idiom
przymiotnik
kolokacje

powered by  eTutor logo