"zdrowo się odżywiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdrowo się odżywiać" po polsku

zdrowo się odżywiać

  1. eat healthy  

"zdrowo się odżywiać" — Słownik kolokacji angielskich

eat healthy kolokacja
  1. eat czasownik + healthy przymiotnik = zdrowo się odżywiać
    Zwykła kolokacja

    Find out ways you can help your child eat healthy and stay fit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo