"eat raw" — Słownik kolokacji angielskich

eat raw kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedz na surowo
  1. eat czasownik + raw przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Most of these, however, are cooked and not eaten raw.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo