"restauracja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "restauracja" po polsku

restauracja

rzeczownik
 1. restaurant ****   [COUNTABLE]
  I invited her to dinner and we met in a restaurant. (Zaprosiłem ją na obiad i spotkaliśmy się w restauracji.)
  It's a very good restaurant. (To jest bardzo dobra restauracja.)
  Shall we try that new restaurant? (Wypróbujemy tę nową restaurację?)
 2. restoration ** , także: restauration old use
  • przywrócenie (np. władzy), restauracja (np. monarchii) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The restauration of their dynasty returned our country to its former glory. (Restauracja ich dynastii przywróciła nasz kraj do przeszłej chwały.)
 3. café , , cafe ** , także: caff British English informal
  • restauracja, bar American English
   He asked me to meet him in the small café in the park. (On poprosił mnie bym spotkał się z nim w małej restauracji w parku.)
 4. eatery
 5. restaurant business
  • restauracja (jako typ działalności gospodarczej)
 6. eating house , eating place
 7. cookshop  
 8. restoration works
 9. noshery
 10. instauration

Powiązane zwroty — "restauracja"

czasownik
odrestaurować = renovate +1 znaczenie
przymiotnik
wykwintny (np. kraj, życie, restauracja) = opulent
rzeczownik
idiom
zatłoczony (np. restauracja) = packed to the gills

"restauracja" — Słownik kolokacji angielskich

 1. restaurant rzeczownik + business rzeczownik = restauracja (jako typ działalności gospodarczej)
  Bardzo silna kolokacja

  These guys started as a fish company, and then went into the restaurant business.

eating place kolokacja
 1. eating rzeczownik + place rzeczownik = restauracja, lokal gastronomiczny
  Silna kolokacja

  The 79-seat eating place serves all three meals seven days a week.

  Podobne kolokacje:
restoration works kolokacja
 1. restoration rzeczownik + works rzeczownik = restauracja, prace restauratorskie
  Luźna kolokacja

  The first restoration works have been carried out in June 2010.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo