BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"restaurant critic" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "restaurant critic" po angielsku

restaurant critic

rzeczownik
  1. krytyk kulinarny
    She's a famous restaurant critic. (Ona jest znanym krytykiem kulinarnym.)
    I've always wanted to be a restaurant critic. (Zawsze chciałem być krytykiem kulinarnym.)

"restaurant critic" — Słownik kolokacji angielskich

restaurant critic kolokacja
  1. restaurant rzeczownik + critic rzeczownik = krytyk kulinarny
    Bardzo silna kolokacja

    You don't need to be a restaurant critic to see why.

powered by  eTutor logo