PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"odnowienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odnowienie" po polsku

odnowienie

obrazek do "refurbishment" po polsku
rzeczownik
 1. renewal *
 2. rebirth
 3. relapse
  • nawrót (choroby), odnowienie (np. nałogu)
 4. refurbishment , także: refurb potocznie
 5. facelift , także: face-lift
 6. remaking
 7. reconditioning
 8. redintegrating
 9. refacing
  • odnowienie, naprawienie (np. jakiejś powierzchni, przodu budynku)
 10. renovating
 11. novation
 12. restoring
 13. instauration
czasownik
 1. renew *
  • odnowić, przedłużyć (np. ważność dokumentu) [przechodni]
   It's time to renew my car registration. (Nadszedł czas na odnowienie mojego dowodu rejestracyjnego.)
   They didn't want to renew our contract. (Oni nie chcieli odnowić naszego kontraktu.)
   I need to renew my driving license. (Muszę przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.)
 2. restore **
  • odtwarzać, odbudowywać, odnowić [przechodni]
   This building has been restored after the war. (Ten budynek został odbudowany po wojnie.)
   They want to restore that old castle - it's a great idea. (Oni chcą odbudować ten stary zamek - to świetny pomysł.)
   link synonim: renovate
 3. renovate *
 4. remake *
 5. rejuvenate
 6. recondition
 7. redintegrate
 8. reface
czasownik
 1. revive *
 2. refurbish , refurb potocznie
 3. regenerate
 4. rehabilitate
 5. redo
 6. reauthorize
 7. furbish
phrasal verb
 1. do over
phrasal verb
 1. do up something , także: do something up **
idiom
 1. give something a face-lift  

powered by  eTutor logo