"restaurant chain" — Słownik kolokacji angielskich

restaurant chain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łańcuch restauracji
  1. restaurant rzeczownik + chain rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    People know he has the name of a restaurant chain.

powered by  eTutor logo