"nadszarpnąć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nadszarpnąć coś" po polsku

nadszarpnąć coś

phrasal verb
 1. eat into something
idiom
 1. make a dent in something
  • nadszarpnąć coś (np. budżet)
czasownik
 1. damage ****   [TRANSITIVE]
  I am afraid our car has been damaged. (Obawiam się że nasz samochód został uszkodzony.)
  It appears she hasn't damaged it yet. (Wygląda na to, że jeszcze tego nie uszkodziła.)
  This drug can damage the liver. (Ten lek może uszkodzić wątrobę.)
czasownik
 1. undermine **
  • podważać (np. autorytet), podkopywać (np. zaufanie do kogoś), nadszarpywać (np. zdrowie) [TRANSITIVE]
   He was punished because he undermined his teacher's authority. (On został ukarany, ponieważ podważył autorytet swojego nauczyciela.)
   Hard physical work undermined his health. (Ciężka fizyczna praca nadszarpnęła jego zdrowie.)
   link synonim: undercut
 2. dent *
  • podważać (np. szacunek), nadszarpywać (reputację)
   The scandal dented his reputation. (Ta afera nadszarpnęła jego reputację.)

powered by  eTutor logo