BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"jedzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jedzenie" po polsku

jedzenie

obrazek do "food" po polsku View Chinese food photos on
rzeczownik
 1. food *****
  • jedzenie, pożywienie, strawa, pokarm [niepoliczalny]
   I'll prepare the food. (Przygotuję jedzenie.)
   They've got excellent food in that restaurant. (W tamtej restauracji mają świetne jedzenie.)
   There's no food in the fridge. (W lodówce nie ma jedzenia.)
   We've got no food or water. What shall we do? (Nie mamy pożywienia ani wody. Co my zrobimy?)
   We need food to survive here. (Potrzebujemy pożywienia, żeby tu przetrwać.)
  • jedzenie, pokarm (np. dla duszy) [niepoliczalny]
   Words are food for the soul. (Słowa są pokarmem dla duszy.)
 2. food ***** , foods ***
  • jedzenie (określonego rodzaju) [policzalny lub niepoliczalny]
   I love Italian food. (Kocham włoskie jedzenie.)
   Frozen foods are not as tasty as fresh vegetables. (Mrożonki nie są tak smaczne jak świeże warzywa.)
 3. eating **
  • jedzenie (zjadanie czegoś)
   Avoid lying down for two hours after eating. (Unikaj kładzenia się przez dwie godziny po jedzeniu.)
   Eating sweets before the dinner wasn't a good idea. (Jedzenie słodyczy przed obiadem nie było dobrym pomysłem.)
  • jedzenie (spożywanie posiłku)
   He always drinks a glass of water after eating dinner. (On zawsze pije szklankę wody po zjedzeniu obiadu.)
   Wash your hands before eating! (Umyjcie swoje ręce przed jedzeniem!)
   Eating breakfast every day is very important. (Jedzenie śniadania każdego dnia jest bardzo ważne.)
 4. picnic *
 5. chow
  • jedzenie, żarcie potocznie
   Don't count on any chow, the times are tough. (Nie liczcie na żadne żarcie, czasy są ciężkie.)
 6. tucker *
 7. kai NZE potocznie , kai-kai  
 8. repast
 9. eats
 10. eatables
 11. relishing
 12. stomaching
 13. chowing potocznie  
 14. scoff
  • jedzenie, żarcie  BrE potocznie
   I don't think we have enough scoff for the party. (Wydaje mi się, że mamy za mało jedzenia na imprezę.)
 15. having
 16. noms   potocznie
obrazek do "eat" po polsku obrazek do "have" po polsku
czasownik
 1. eat *****
  • jeść (zjadać coś) [przechodni/nieprzechodni]
   He's eating an apple. (On je jabłko.)
   The kids ate all the cookies. (Dzieci zjadły wszystkie ciasteczka.)
  • jeść (spożywać posiłek) [przechodni/nieprzechodni]
   What time would you like to eat dinner? (O której godzinie chciałbyś zjeść obiad?)
   I always eat breakfast at seven o'clock. (Zawsze jem śniadanie o godzinie siódmej.)
   What would you like to eat? (Co chciałbyś do jedzenia?)
 2. have *****
  • jeść, pić [przechodni]
   Let's have dinner. (Zjedzmy obiad.)
   "Why are you so weak?" "I didn't have breakfast." ("Czemu jesteś taki słaby?" "Nie jadłem śniadania.")
 3. stomach ***
  • trawić, jeść
   I can't stomach parsley. I hate its taste. (Nie mogę jeść pietruszki. Nienawidzę jej smaku.)
   My children can't stomach spinach but I love it. (Moje dzieci nie trawią szpinaku, ale ja go kocham.)
   I can't stomach French fries because they're too fatty. (Nie trawię frytek, ponieważ są zbyt tłuste.)
 4. grab ***
  • brać (coś do jedzenia), jeść (coś na szybko), pójść (zjeść coś na szybko) potocznie [przechodni]
   I grabbed some bread and went to work. (Wziąłem trochę chleba i poszedłem do pracy.)
   I didn't have time to make breakfast so I grabbed an apple and left. (Nie miałem czasu, żeby zrobić śniadanie, więc wziąłem jabłko i wyszedłem.)
   How about we grab a little dinner after work? (A może pójdziemy zjeść mały obiad po pracy?)
 5. feed ****
 6. relish *
 7. chow  
phrasal verb
 1. chow down
  • wcinać, jeść
   She claimed to be on a diet but I saw her chow down a whole chocolate bar. (Ona twierdziła, że jest na diecie, ale widziałem jak wcinała całą tabliczkę czekolady.)
 2. pack away
czasownik
 1. consume **
phrasal verb
 1. eat up
czasownik
 1. partake oficjalnie , partake of something
phrasal verb
 1. finish off something , finish something up
 1. eat with something  
  You eat sushi with chopsticks. (Sushi je się pałeczkami.)
  Do you know how to eat with a fork and a knife? (Czy wiesz jak jeść widelcem i nożem?)

Powiązane zwroty — "jedzenie"

rzeczownik
jajko (jedzenie) = egg
jadalnia = dining room , dining-room +1 znaczenie
rachunek (ilość pieniędzy które jesteśmy komuś winni, np. za jedzenie w restauracji) = tab
konserwy (jedzenie) = canned food
przymiotnik
ciężki (posiłek, jedzenie) = heavy
wspaniały (np. widok, jedzenie) = gorgeous
tandetny (np. wino, jedzenie) = cheap
wyszukany (np. jedzenie) = fancy
tłusty (jedzenie) = oily
niepewny (np. jedzenie) = iffy
czasownik
zamawiać (np. jedzenie, towar) = order
łykać (jedzenie lub picie) = swallow
sporządzać (np. jedzenie, picie) = make
zapakować (np. jedzenie, towar) = pack , także: pack up
poświęcić (np. jedzenie, wino) = bless
przygotowywać (np. jedzenie) = prep
pochłaniać (np. jedzenie, słodycze) = bolt
przechowywać (jedzenie) = hold
mrozić (jedzenie) = freeze
skubać (jedzenie) = toy
przypalić (np. jedzenie) = burn
ochładzać (jedzenie lub napój) = refrigerate
wpakować (np. jedzenie do buzi) = shove
wypluć (np. jedzenie z ust) = spit
nabijać (np. jedzenie na szpikulec) = skewer
podgrzać (jedzenie) = reheat
wpychać (jedzenie) = cram
pałaszować (jedzenie) = devour
podjadać = snack +1 znaczenie
dojeść = dispatch , także: despatch
odmrażać (jedzenie) = defrost
skażać (jedzenie) = taint
idiom
phrasal verb

powered by  eTutor logo