"tandetny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tandetny" po polsku

tandetny

przymiotnik
 1. cheap ***
  • tani, tandetny (np. wino, jedzenie)
   You can't serve this wine to your guests, it's cheap! (Nie możesz podać tego wina swoim gościom, jest tandetne!)
   This cheap food makes me sick. (To tanie jedzenie sprawia, że jest mi niedobrze.)
 2. shoddy
  • tandetny, byle jaki, lipny, kiepski, partacki informal
   badly made
   The woman was wearing shoddy jewellery. (Kobieta miała na sobie tandetną biżuterię.)
   He drives a luxury car, but lives in a shoddy little flat. (On jeździ luksusowym samochodem, ale mieszka w byle jakim małym mieszkaniu.)
   I'd personally be ashamed to accept such a shoddy victory. (Osobiście byłbym zawstydzony, żeby przyjąć takie tandetne zwycięstwo.)
   link synonim: tacky
 3. tacky
 4. sleazy
 5. tawdry
  • krzykliwy, tandetny, niegustowny
   This shop sells tawdry clothes and jewellery. (Ten sklep sprzedaje tandetne ubrania i biżuterię.)
   The furnishings in her house are tawdry. (Umeblowanie w jej domu jest niegustowne.)
 6. trashy
 7. cheesy , także: cheesey
  • tandetny, tani, kiczowaty informal
   Unfortunately, most Valentine's Day cards are cheesy. (Niestety większość kartek walentynkowych jest tandetna.)
 8. tinny
 9. ticky-tacky
 10. brashy
 11. sixpenny
 12. cheap and nasty  
 13. trumpery
 14. down-market British English , downmarket British English , downscale American English
 15. Brummagem , także: brummagem
 16. rubbishy
 17. cheapo   informal
 18. gimcrack   informal
 19. naff , naffing
 20. schlock , schlocky   American English informal
 21. cheap-jack
 22. chintzy
 23. rinky-dink   American English informal
 24. scaffy Scottish English dialect  
 25. drecky
 26. janky , jankety

Powiązane zwroty — "tandetny"

rzeczownik
przymiotnik
Zobacz także: tandetnietandetność

powered by  eTutor logo