Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"podrobiony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podrobiony" po polsku

podrobiony

obrazek do "fake" po polsku Adidas Shirt, Fake Adidas
przymiotnik
 1. fake **
  • fałszywy, podrobiony, nieprawdziwy, sztuczny
   I have reasons to believe that this signature is fake. (Mam powody, żeby uważać, że ten podpis jest fałszywy.)
   I would never buy fake fur. (Nigdy nie kupiłabym sztucznego futra.)
   He has a fake passport. (On ma podrobiony paszport.)
   link synonimy: false, counterfeit
   zobacz także: faux
 2. mock , *
 3. phoney British English informal , phony American English informal *
 4. dummy
 5. counterfeit
 6. doctored
 7. falsified
 8. faked
 9. snide
 10. adulterated
 11. Brummagem , także: brummagem
czasownik
 1. fake **
  • podrobić, fałszować
   He faked his dad's signature. (On podrobił podpis swojego ojca.)
   Will you manage to fake this document for me? (Zdołasz podrobić dla mnie ten dokument?)
   link synonimy: forge, fabricate
czasownik
 1. forge **
  • podrabiać, fałszować [TRANSITIVE]
   If you forge a signature, you'll do it illegally. (Jeśli podrobisz podpis, zrobisz to nielegalnie.)
   He forged some important documents and he's in prison now. (On podrobił kilka ważnych dokumentów i teraz jest w więzieniu.)
   link synonimy: counterfeit, fake
 2. counterfeit
 3. fabricate
 4. falsify
 5. duff
idiom
 1. cook something ****

Powiązane zwroty — "podrobiony"

czasownik
robić = do +2 znaczenia
robić coś = do something +1 znaczenie
phrasal verb
inne
rzeczownik
przymiotnik
przysłówek

powered by  eTutor logo