"drobne" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "drobne" po polsku

drobne

rzeczownik
 1. small change
  • drobne (pieniądze)
przymiotnik
 1. minor **
  • drobny, niewielki, drugorzędny, pomniejszy
   She received only minor injuries in the accident. (Ona doznała tylko drobnych obrażeń w wypadku.)
   He suggested two minor changes and approved the rest. (On zasugerował dwie niewielkie zmiany i zaakceptował resztę.)
   It was a minor incident, without any consequences. (To był drobny incydent, bez żadnych konsekwencji.)
   przeciwieństwo: major
 2. slight **
  • nieznaczny, drobny
   The essay needs some slight correction. (Wypracowanie wymaga drobnej poprawy.)
   I noticed some slight differences. (Dostrzegłem nieznaczne różnice.)
   I had a slight problem with my computer. (Miałem drobny problem ze swoim komputerem.)
  • drobny, drobnej budowy
   My sister is too slight to carry this heavy bag. (Moja siostra jest zbyt drobna, żeby nieść tę ciężką torbę.)
   The ballerina was tall and slight. (Balerina była wysoka i drobna.)
 3. petty *
 4. fine ****
  • drobny, drobnoziarnisty
   She likes to eat fine peas. (Ona lubi jeść drobny groszek.)
   Jane bought a fine peeling. (Jane kupiła drobnoziarnisty peeling.)
 5. minute
 6. petite
 7. wee
 8. diminutive , dim. (skrót) *
 9. wispy
 10. puny
 11. superficial *
 12. small-time potocznie
 13. slightly-built
 14. hairline
 15. picayunish
 16. twiggy
 17. bantam
 18. minikin
idiom
 1. one-horse
rzeczownik
 1. two-bit

Powiązane zwroty — "drobne"

rzeczownik
czasownik
połamać (np. krzesło na drobne kawałki) = break
pouczyć (np. za drobne wykroczenie drogowe) = caution
podrabiać = forge +3 znaczenia
rozdrabniać = disintegrate +1 znaczenie
rozmieniać (np. pieniądze na drobne) = change
separować (rozbijać na drobne elementy) = atomize , atomise British English
zaimek
drobiazg, drobnostka = nothing , także: nuttin' potocznie , także: nuthin' , także: nuffin dialekt
przysłówek
phrasal verb
przymiotnik
idiom

"drobne" — Słownik kolokacji angielskich

small change kolokacja
 1. small przymiotnik + change rzeczownik = drobne (pieniądze)
  Bardzo silna kolokacja

  Small changes had been made to the house over the years.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo