BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"significant change" — Słownik kolokacji angielskich

significant change kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znacząca zmiana
  1. significant przymiotnik + change rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The 1920s saw significant change in the lives of working women.

powered by  eTutor logo