"significant number" — Słownik kolokacji angielskich

significant number kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaczna liczba
  1. significant przymiotnik + number rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As a result, the decision was made to close a significant number of schools across the state.

powered by  eTutor logo