"drobiazg" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "drobiazg" po polsku

drobiazg

This is
rzeczownik
 1. detail , ****
  • szczegół, detal, drobiazg [policzalny]
   I know most of the details already. (Znam już większość szczegółów.)
   They didn't give us any details. (Oni nie podali nam żadnych szczegółów.)
   I'll let you know the details later on. (Podam ci szczegóły później.)
   link synonim: particular
 2. a little something *****
 3. sitter
 4. small change
 5. trifle
 6. doss
 7. snip
 8. fico
 9. knick-knack , także: nick-nack , także: nicknack , także: knickknack potocznie , także: knick knack , także: knick-knach
 10. oddment
 11. tchotchke , chatchka American English potocznie , także: chatchke American English
 12. doit
 13. skive
 14. nihility
 15. bagatelle
  • bagatelka, drobiazg (nic ważnego, nic poważnego)
 16. pipsqueak
 17. fewtrils
zaimek
 1. nothing ***** , także: nuttin' potocznie , także: nuthin' , także: nuffin dialekt
  • drobnostka, drobiazg
   - You're bleeding! - Oh, it's nothing. (- Ty krwawisz! - A tam, to drobiazg.)
   "Thank you for your help." "It's nothing." ("Dziękuję ci za pomoc." "To drobiazg.")
 1. the small matter of something , the little matter of something
  • drobiazg (ironicznie o czymś, co w rzeczywistości jest ważne lub trudne)

Powiązane zwroty — "drobiazg"

przymiotnik
drobny = minor +17 znaczeń
drobiazgowy = particular +12 znaczeń
idiom
rzeczownik
przysłówek
drobiazgowo = meticulously +7 znaczeń

powered by  eTutor logo