PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"caution" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "caution" po angielsku

caution **

rzeczownik
 1. ostrożność, rozwaga (np. w unikaniu ryzyka) [niepoliczalny]
  I support the call for research, but with some caution. (Popieram apel o prowadzenie badań naukowych, ale z pewną ostrożnością.)
 2. ostrzeżenie, przestroga, uwaga [policzalny]
  There was a caution on the box. (Na pudełku było ostrzeżenie.)
 3. pouczenie (dane przez policję, sąd) [policzalny lub niepoliczalny]
  You only got a caution this time, but next time you might not be so lucky. (Tym razem dostałeś tylko pouczenie, ale następnym możesz już nie mieć tyle szczęścia.)
 4. dziw nad dziwy, niezwykłość, fenomen (o kimś, o czymś) potocznie [policzalny]
  Our math teacher is a real caution. (Nasz nauczyciel matematyki to istny dziw nad dziwy.)
  This dress is a caution. (Ta sukienka to jest niezwykłość.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ostrzec, ostrzegać, przestrzec, przestrzegać
  I would caution against taking such a line. (Przestrzegałbym przed obraniem takiego kierunku.)
 2. udzielić pouczenia, pouczyć (np. za drobne wykroczenie drogowe)  BrE
  I got cautioned for speeding yesterday. (Dostałem wczoraj pouczenie za przekroczenie prędkości.)
 3. pouczyć o przysługujących prawach (w czasie aresztowania)  BrE
  The policeman cautioned the criminal. (Policjant pouczył przestępce o przysługujących mu prawach.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.