"przestrzeganie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przestrzeganie" po polsku

przestrzeganie

rzeczownik
 1. observation ***
 2. adherence
  • przestrzeganie (zasad, reguł) [niepoliczalny]
   Adherence to the rules is the foundation of our society. (Przestrzeganie przepisów to fundament naszego społeczeństwa.)
 3. observance  
  link synonim: observation
 4. sounding
 5. keeping  
 6. abidance  
 7. forewarning  
 8. obeying
 9. premonishing  
 10. cautioning
 11. admonishing oficjalnie , monishing dawne użycie
 12. observing
  • przestrzeganie (np. prawa)
czasownik
 1. respect ****
  • przestrzegać (np. zasad) [przechodni]
   The footballers didn't respect the rules. (Piłkarze nie przestrzegali zasad na boisku.)
   He said he didn't like to respect any rules. (On powiedział, że nie lubi przestrzegać jakichkolwiek zasad.)
 2. observe ***
  • przestrzegać (np. prawa) [przechodni]
   He always observes the law. (On zawsze przestrzega prawa.)
   He is a thief, so he doesn't want to observe the law. (On jest złodziejem, więc nie chce przestrzegać prawa.)
   Observe the rules and don't speak. (Przestrzegaj zasad i nie odzywaj się.)
   These people observe the rules of nature. (Ci ludzie przestrzegają praw natury.)
 3. obey *
 4. caution **
 5. sound *****
 6. admonish oficjalnie , monish dawne użycie
 7. forewarn ,  
 8. keep *****
  • przestrzegać (praw, zasad lub tradycji) [przechodni]
   Not keeping the rules may turn out deadly. (Nie przestrzeganie zasad może okazać się śmiertelne.)
   She never keeps rules, so nobody wants to play with her. (Ona nigdy nie przestrzega zasad, więc nikt nie chce z nią grać.)
  • przestrzegać (zasad religijnych), obchodzić (tradycje religijne, np. post) [przechodni]
   Some of my family don't keep Sabbath. (Niektórzy z mojej rodziny nie przestrzegają zasad szabatu.)
 9. premonish  
idiom
 1. stick to something **
  • przestrzegać czegoś (np. diety)
   If you stick to this diet, you'll lose weight. (Jeśli będziesz przestrzegać tej diety, schudniesz.)
 2. live by something
  • przestrzegać czegoś, stosować się do czegoś
   He's a good man, he lives by the Decalogue. (On jest dobrym człowiekiem, stosuje się do Dekalogu.)
   If you want to live in my house, you have to live by my rules. (Jeśli chcesz mieszkać w moim domu, musisz przestrzegać moich zasad.)
czasownik
 1. conform to something * , także: conform with something
phrasal verb
 1. abide by something
 1. be observant of something  

Powiązane zwroty — "przestrzeganie"

czasownik
inne
rzeczownik
inne
phrasal verb
idiom

powered by  eTutor logo