"przestrzec kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przestrzec kogoś" po polsku

czasownik
 1. caution **

przestrzec kogoś

phrasal verb
 1. warn somebody off
czasownik
 1. respect ****
  • przestrzegać (np. zasad) [przechodni]
   The footballers didn't respect the rules. (Piłkarze nie przestrzegali zasad na boisku.)
   He said he didn't like to respect any rules. (On powiedział, że nie lubi przestrzegać jakichkolwiek zasad.)
 2. observe ***
  • przestrzegać (np. prawa) [przechodni]
   He always observes the law. (On zawsze przestrzega prawa.)
   He is a thief, so he doesn't want to observe the law. (On jest złodziejem, więc nie chce przestrzegać prawa.)
   Observe the rules and don't speak. (Przestrzegaj zasad i nie odzywaj się.)
   These people observe the rules of nature. (Ci ludzie przestrzegają praw natury.)
 3. obey *
 4. sound *****
 5. admonish oficjalnie , monish dawne użycie
 6. forewarn ,  
 7. keep *****
  • przestrzegać (praw, zasad lub tradycji) [przechodni]
   Not keeping the rules may turn out deadly. (Nie przestrzeganie zasad może okazać się śmiertelne.)
   She never keeps rules, so nobody wants to play with her. (Ona nigdy nie przestrzega zasad, więc nikt nie chce z nią grać.)
 8. premonish  
czasownik
 1. conform to something * , także: conform with something
phrasal verb
 1. abide by something

powered by  eTutor logo