PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"stosować się do czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stosować się do czegoś" po polsku

stosować się do czegoś

idiom
 1. live by something
  • przestrzegać czegoś, stosować się do czegoś
   He's a good man, he lives by the Decalogue. (On jest dobrym człowiekiem, stosuje się do Dekalogu.)
   If you want to live in my house, you have to live by my rules. (Jeśli chcesz mieszkać w moim domu, musisz przestrzegać moich zasad.)
 1. comply with something *
  • podporządkować się czemuś, stosować się do czegoś
   to agree with something, to behave accordingly
   Either you comply with the rules or you change the team. (Albo zastosujesz się do zasad, albo zmienisz zespół.)
phrasal verb
 1. abide by something
 2. adhere to something *