BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"ostrzegać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ostrzegać kogoś" po polsku

czasownik
 1. warn ***
 2. caution **
 3. alert **
  • alarmować, ostrzegać formal [TRANSITIVE]
   You should alert your parents that you might be sick. (Powinieneś ostrzec swoich rodziców, że możesz być chory.)
   They alerted us to wild animals. (Oni nas ostrzegli przed dzikimi zwierzętami.)
 4. admonish formal , monish old use
 5. sound a note of warning  
 6. prewarn
 1. give a warning

ostrzegać kogoś

phrasal verb
 1. tip somebody off

powered by  eTutor logo