Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"przestroga" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przestroga" po polsku

przestroga

obrazek do "warning" po polsku Revit Link: Warning! Revit Wish Ahead!
rzeczownik
 1. warning ***
  • ostrzeżenie, przestroga, upomnienie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   This is my last warning. Next time you're going to write a test. (To jest moje ostatnie ostrzeżenie. Następnym razem piszesz test.)
   He started to shoot without warning. (On zaczął strzelać bez ostrzeżenia.)
 2. caution **
 3. admonition
 4. admonishment
 5. cautionary word  
 1. a word to the wise

"przestroga" — Słownik kolokacji angielskich

cautionary word kolokacja
 1. cautionary przymiotnik + word rzeczownik = przestroga
  Luźna kolokacja

  She heard Belasko's cautionary words and checked the mirror, slowing just enough to let another car come into view.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo