"observe" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "observe" po angielsku — Słownik polsko-angielski

observe ***

czasownik
 1. zauważać, zaobserwować (np. przeprowadziwszy badania) formal [TRANSITIVE]
  We observed small changes in his behaviour. (Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany w jego zachowaniu.)
  Luke has observed a steady decline of his weight. (Luke zaobserwował stały spadek wagi.)
 2. obserwować, patrzeć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Children learn by observing adults. (Dzieci uczą się, obserwując dorosłych.)
  The cats were observing the pigeons outside. (Koty obserwowały gołębie na zewnątrz.)
  link synonim: watch
 3. zauważać, poczynić uwagę (na jakiś temat) formal [TRANSITIVE]
  He observed that she wasn't right. (On zauważył, że ona nie miała racji.)
  My mom wisely observed that I was not wearing a proper attire. (Moja mama mądrze zauważyła, że nie miałam na sobie odpowiedniego stroju.)
 4. przestrzegać (np. prawa) [TRANSITIVE]
  He always observes the law. (On zawsze przestrzega prawa.)
  He is a thief, so he doesn't want to observe the law. (On jest złodziejem, więc nie chce przestrzegać prawa.)
  Observe the rules and don't speak. (Przestrzegaj zasad i nie odzywaj się.)
  These people observe the rules of nature. (Ci ludzie przestrzegają praw natury.)
 5. obchodzić (np. święta) [TRANSITIVE]
  We don't observe Halloween in my country. (W moim kraju nie obchodzi się Halloween.)
  Mary will be observing this Christmas alone. (Mary będzie sama obchodzić te święta Bożego Narodzenia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.