PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"kaucja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kaucja" po polsku

kaucja

rzeczownik
 1. deposit **   [policzalny]
  A deposit of 20% is required. (Wymagana jest 20% kaucja.)
  They lost their deposit because they had crashed the rental car. (Oni stracili swoją kaucję, ponieważ rozbili wypożyczony samochód.)
 2. bail *
  • kaucja, poręczenie (np. za więźnia) [niepoliczalny]
   Your Honor, we ask that bail be set at two million dollars. (Wysoki Sądzie, prosimy o ustanowienie kaucji w wysokości dwóch milionów dolarów.)
 3. bailout *
 4. guarantee , ***
  • zabezpieczenie, kaucja [policzalny]
   The guarantee is higher than the loan itself! (Zabezpieczenie jest wyższe od samej pożyczki!)
   Is there a guarantee in case of an accident? (Czy jest jakieś zabezpieczenie w razie wypadku?)
 5. surety
 6. security deposit , deposit of a security
 7. recognizance AmE , recognisance BrE
 8. caution money  
 9. financial bond
 10. cash security  
 11. earnest *
  • zastaw, kaucja
   He paid a hundred dollars of an earnest. (On zapłacił sto dolarów kaucji.)

"kaucja" — Słownik kolokacji angielskich

security deposit kolokacja
 1. security rzeczownik + deposit rzeczownik = zabezpieczenie pieniężne, kaucja zabezpieczająca, kaucja (za mieszkanie)
  Bardzo silna kolokacja

  But he did not have the money for the $378 security deposit, and time was running out.

powered by  eTutor logo