PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pouczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pouczenie" po polsku

pouczenie

rzeczownik
 1. caution **
  • pouczenie (dane przez policję, sąd) [policzalny lub niepoliczalny]
   You only got a caution this time, but next time you might not be so lucky. (Tym razem dostałeś tylko pouczenie, ale następnym możesz już nie mieć tyle szczęścia.)
 2. reproval
 3. jobation
czasownik
 1. caution **
  • udzielić pouczenia, pouczyć (np. za drobne wykroczenie drogowe)  BrE
   I got cautioned for speeding yesterday. (Dostałem wczoraj pouczenie za przekroczenie prędkości.)
 2. edify

powered by  eTutor logo