"ostrożny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ostrożny" po polsku

ostrożny

przymiotnik
 1. careful ***  
  He is a very careful driver. (On jest bardzo ostrożnym kierowcą.)
  She's on a diet, so she is careful about what she eats. (Ona jest na diecie, więc bardzo uważa na to, co je.)
  Be careful what you wish for! (Bądź ostrożny z tym, czego sobie życzysz!)
  link synonim: cautious
 2. cautious *  
  It's a dangerous mission, so we need to be cautious. (To niebezpieczna misja, więc musimy być ostrożni.)
  I'm rather cautious about predicting my career. (Jestem raczej ostrożna w przewidywaniu mojej kariery.)
  She never speeds, she is a very cautious driver. (Ona nigdy nie jeździ szybko, jest bardzo ostrożnym kierowcą.)
  link synonim: careful
 3. wary * , także: waur Scottish English
 4. prudent
 5. guarded
  • ostrożny, powściągliwy, pełen rezerwy
   Why is your boyfriend so guarded? (Dlaczego twój chłopak jest taki pełen rezerwy?)
   His reply was very guarded. (Jego odpowiedź była bardzo powściągliwa.)
 6. circumspect
 7. solicitous
 8. risk-averse
 9. cagey , cagy
 10. gun-shy
 11. provident
 12. chary
 13. circumspective
 14. hooly , także: huly
 15. heedful
 16. tentie , także: tenty
 17. precautious
 18. unenterprising  
 19. trustless  

powered by  eTutor logo