"cautious" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cautious" po angielsku

cautious *

przymiotnik
  1. ostrożny
    It's a dangerous mission, so we need to be cautious. (To niebezpieczna misja, więc musimy być ostrożni.)
    I'm rather cautious about predicting my career. (Jestem raczej ostrożna w przewidywaniu mojej kariery.)
    She never speeds, she is a very cautious driver. (Ona nigdy nie jeździ szybko, jest bardzo ostrożnym kierowcą.)
    link synonim: careful

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo