BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"marny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "marny" po polsku

marny

przymiotnik
 1. bad *****
  • zły, kiepski, marny, słaby
   He's always been bad at maths. (On zawsze był kiepski z matmy.)
   Her work was rather bad. (Jej praca była raczej marna.)
   Our country's economy is bad. (Gospodarka naszego kraju jest kiepska.)
   przeciwieństwo: good
 2. poor , ****
  • kiepski, lichy, marny, słaby, zły
   Our guide was a poor navigator and we got lost. (Nasz przewodnik był marnym nawigatorem i zgubiliśmy się.)
   He has poor eyesight. (On ma kiepski wzrok.)
   This equipment is of poor quality. (Ten sprzęt jest słabej jakości.)
   They work under such poor conditions. (Oni pracują w tak złych warunkach.)
 3. bleak *
  • ponury, smętny, niewesoły, marny (np. widok na przyszłość)
   Samantha has a bleak smile. (Samantha ma ponury uśmiech.)
   His expression remained bleak. (Wyraz jego twarzy pozostał smętny.)
   My future looks bleak. (Moja przyszłość wydaje się marna.)
 4. indifferent *
  • mierny, marny
   We didn't like the restaurant - the food was indifferent and the room was cold. (Nie podobała nam się restauracja - jedzenie było marne, a pomieszczenie chłodne.)
   I earned indifferent money and was treated badly. (Zarabiałem marne pieniądze i byłem źle traktowany.)
   He played an indifferent game last night. (On zagrał marnie wczoraj wieczorem.)
   link synonim: mediocre
 5. feeble
  • słaby, nikły, marny
   The feeble old man collapsed on the sidewalk. (Słaby stary mężczyzna upadł na chodnik.)
   She made a feeble attempt to explain the issue. (Ona zrobiła marną próbę wytłumaczenia problemu.)
 6. dim **
  • marny (np. szanse, perspektywy)
   There's a dim chance for our success. (Szansa na nasz sukces jest marna.)
   Our prospects for the future seem to be dim. (Nasze perspektywy na przyszłość wydają się być marne.)
   przeciwieństwo: patent
 7. thin ***
  • marny, słaby, nieprzekonujący (np. dowód)
   His disguise was thin, he didn't fool anyone. (Jego przebranie było marne, nikogo nie oszukał.)
   That's a thin evidence, they won't believe us. (To słaby dowód, nie uwierzą nam.)
 8. sleazy
 9. flimsy
  • marny, nietrwały (o umowie, porozumieniu)
  • marny, słaby (o argumentacji, wyjaśnieniu, wymówce)
 10. crummy , crumby
 11. rough **
  • kiepski, podły, marny British English potocznie
   It's a rough excuse, you should come up with something else. (To marna wymówka, powinieneś wymyślić coś innego.)
   Your joke was rough, you should never repeat it. (Twój żart był kiepski, nie powinieneś go nigdy powtarzać.)
   I don't want to talk to him because of his rough behaviour. (Nie chcę z nim rozmawiać z powodu jego podłego zachowania.)
 12. tinpot , także: tin-pot
 13. feeblish
 14. shilpit
 15. measly
 16. nonpoor
 17. poorish
 18. punk *
  • mizerny, marny, nędzny slang
   He has punk artistic abilities. (On ma nędzne zdolności artystyczne.)
   She is a punk worker. (Ona jest mizernym pracownikiem.)
idiom
 1. hand-to-mouth
 2. one-horse
 3. weak as a kitten
przysłówek
 1. paltry

Powiązane zwroty — "marny"

czasownik
phrasal verb
idiom
rzeczownik
przymiotnik
marnotrawny = extravagant +2 znaczenia
przysłówek
marnie = wretchedly +1 znaczenie
Zobacz także: prowadzić żywotzmarnowanie

powered by  eTutor logo