"nikły" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nikły" po polsku

nikły

przymiotnik
 1. faint **
  • słaby, nikły (np. dźwięk)
   Her voice was faint and she looked ill. (Jej głos był słaby i wyglądała na chorą.)
 2. slim **
 3. feeble
  • słaby, nikły, marny
   The feeble old man collapsed on the sidewalk. (Słaby stary mężczyzna upadł na chodnik.)
   She made a feeble attempt to explain the issue. (Ona zrobiła marną próbę wytłumaczenia problemu.)
 4. remote **
  • nikły, mało prawdopodobny
   There's a remote possibility of her getting better. (Jest nikła szansa na to, że jej się polepszy.)
   The chances that you will be killed by a shark are remote. (Szanse na to, że zostaniesz zabity przez rekina, są nikłe.)
 5. moot
 6. infinitesimal
 7. faintish
 8. feeblish
phrasal verb
 1. ebb away
  • słabnąć, niknąć, gasnąć
 2. gutter out

Powiązane zwroty — "nikły"

czasownik
phrasal verb
idiom
Zobacz także: nikłość

powered by  eTutor logo