BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"zły" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zły" po polsku

zły

obrazek do "bad" po polsku obrazek do "bad" po polsku Picture of Wrong Way Road obrazek do "angry" po polsku obrazek do "evil" po polsku obrazek do "upset" po polsku 8 WAYS TO DRIVE A GRAPHIC DESIGNER MAD « m-Graphix » Mike / Mihai ...
przymiotnik
 1. bad *****
  • niedobry, zły
   I just got very bad news. (Właśnie dostałam bardzo złą wiadomość.)
   What he did was really bad. (To, co zrobił, było naprawdę złe.)
   przeciwieństwo: good
  • zły, kiepski, marny, słaby
   He's always been bad at maths. (On zawsze był kiepski z matmy.)
   Her work was rather bad. (Jej praca była raczej marna.)
   Our country's economy is bad. (Gospodarka naszego kraju jest kiepska.)
   przeciwieństwo: good
  • zły, nikczemny
   You're a bad person, you know that? (Jesteś bardzo złą osobą, wiesz o tym?)
   Don't trust her, she's evil. (Nie ufaj jej, ona jest zła.)
   She is a bad person. (Ona jest złą osobą.)
   link synonim: evil
   przeciwieństwo: good
  • zły, niegrzeczny
   You're a very bad dog! (Jesteś bardzo złym psem!)
   You've been very bad today. (Byłeś dzisiaj bardzo niegrzeczny.)
   "What didn't you like about the girl?" "Her bad manners." ("Co ci się nie podobało w tej dziewczynie?" "Jej złe maniery.")
   przeciwieństwo: good
 2. wrong ***** , także: wrang Scottish English dialekt
  • zły, błędny, nieprawidłowy
   Your answer is wrong, I'm sorry. (Twoja odpowiedź jest błędna, przykro mi.)
   I'm sorry but this is a wrong answer. (Przykro mi ale to jest błędna odpowiedź.)
   He just made a wrong choice. (Właśnie dokonał złego wyboru.)
   przeciwieństwo: right
   zobacz także: invalid
  • zły, nie w porządku, powodujący problemy
   Your behavior towards your sister is wrong. (Twoje zachowanie względem siostry jest nie w porządku.)
   She has never acted in a wrong way. (Ona nigdy nie postąpiła w zły sposób.)
   His wrong attitude will get him in trouble. (Jego złe podejście wpędzi go w kłopoty.)
   link synonim: amiss
   zobacz także: ill
  • zły, niewłaściwy (nie ten, co trzeba)
   The receptionist gave me the wrong key. (Recepcjonista dał mi zły klucz.)
   This is a wrong password. (To jest złe hasło.)
  • zły, moralnie niewłaściwy
   You've done nothing wrong. (Nie zrobiłeś nic złego.)
   Telling lies is wrong. (Mówienie kłamstw jest złe.)
 3. angry ***
  • zły, rozzłoszczony, wściekły
   You've made her terribly angry. (Okropnie ją rozzłościłeś.)
   Don't be angry with him about it. (Nie bądź na niego zła za to.)
   She had never seen him so angry. (Ona nigdy nie widziała go tak rozzłoszczonego.)
 4. poor , ****
  • kiepski, lichy, marny, słaby, zły
   Our guide was a poor navigator and we got lost. (Nasz przewodnik był marnym nawigatorem i zgubiliśmy się.)
   He has poor eyesight. (On ma kiepski wzrok.)
   This equipment is of poor quality. (Ten sprzęt jest słabej jakości.)
   They work under such poor conditions. (Oni pracują w tak złych warunkach.)
 5. evil **
  • zły, nikczemny
   You are making me out to be some kind of evil mother. (Przedstawiasz mnie jako jakąś złą matkę.)
   He regrets his evil deeds. (On żałuje swoich złych uczynków.)
   This actor always plays evil characters. (Ten aktor zawsze gra złe postacie.)
   link synonimy: wicked, bad
 6. upset ***
 7. vicious *
  • narowisty (koń), zły (pies)
   Be careful, this horse is vicious. (Bądź ostrożny, ten koń jest narowisty.)
   The dog was vicious when it saw a burglar. (Pies był zły, gdy zobaczył włamywacza.)
 8. dirty **
  • niemoralny, zły, parszywy
   His plans are dirty. (Jego plany są złe.)
   I won't tolerate your dirty behaviour. (Nie będę tolerował twojego niemoralnego zachowania.)
 9. dark ****
  • zły (np. wpływ, moc)
   He has a dark influence on my son. (On ma zły wpływ na mojego syna.)
   This wizard has dark powers. (Ten czarodziej ma złe moce.)
   Occultism is a source of dark powers. (Okultyzm jest źródłem złych mocy.)
 10. mad **
 11. malignant
 12. villainous
 13. peeved
 14. streaked
 15. malign   oficjalnie
  Malign spirits persuaded them to betray each other. (Złe duchy zmusiły ich do zdradzenia siebie.)
 16. ignoble
 17. ill-tempered , , ill-humoured British English , ill-humored American English
 18. unblessed , także: unblest
 19. corroded
 20. onkus Australian English
 21. nonpoor
 22. poorish
 23. wrongo
prefiks
 1. dys-
 1. in a bad mood
 2. verkakte
 3. flexed out of shape

Powiązane zwroty — "zły"

rzeczownik
cień (zły efekt, zły wpływ) = shadow
demon (zły duch) = demon
uczynek (dobry, zły) = deed
rak (zły wpływ określonych zjawisk na ludzi, np. rak alkoholizmu, rak przemocy w rodzinie) = cancer
złość = anger +6 znaczeń
zło = evil +7 znaczeń
zły duch = devil +1 znaczenie
zły stan = disrepair +2 znaczenia
partacz (zły pracownik) = butcher
przymiotnik
surowy (bardzo zły) = fierce
negatywny (zły) = negative , neg. (skrót) , neg (skrót) British English
złośliwy = mean +18 znaczeń
przysłówek
źle = badly +6 znaczeń
prefiks
inne
czasownik
przebijać (np. dobry lub zły wynik) = cap
złościć = annoy +1 znaczenie
inne
idiom

powered by  eTutor logo